Προθεσμίες για τις αιτήσεις κάλυψης θέσεων ΠΕ Ακτινοφυσικών στο 424 ΓΣΝΕ

//Προθεσμίες για τις αιτήσεις κάλυψης θέσεων ΠΕ Ακτινοφυσικών στο 424 ΓΣΝΕ

Προθεσμίες για τις αιτήσεις κάλυψης θέσεων ΠΕ Ακτινοφυσικών στο 424 ΓΣΝΕ

Το ΣΕΑΕ σάς ενημερώνει για τις διαδικασίες και προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη  4Κ/2014 των θέσεων ΠΕ Ακτινοφυσικών στο 424 ΓΣΝΕ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε’).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 25 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 9 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2014

Κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε.

Τ.Θ. 14.308

Αθήνα Τ.Κ. 115.10

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία θέσεων την οποία διεκδικούν (ΠΕ Ακτινοφυσικών Ιατρικής).

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 15ης Δεκεμβρίου 2014, ημέρας Δευτέρα.

 

Περισσότερα στο  ΦΕΚ 15/6.11.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ.

 

2014-11-11T13:39:14+00:00 November 11th, 2014|Εργασία|0 Comments

Leave A Comment