Πρόσκληση ενδιαφερομένων για πρόσληψη στην 1η Υ.Πε.

//Πρόσκληση ενδιαφερομένων για πρόσληψη στην 1η Υ.Πε.

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για πρόσληψη στην 1η Υ.Πε.

To ΣΕΑΕ σας ενημερώνει ότι η 1η ΥΠΕ ανάρτησε πρόσκληση με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν στον κατάλογο για την πρόσληψη εκατόν εξήντα δύο (162) ατόμων επικουρικού προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων (συμπεριλαμβανομένης αυτής των ΠΕ Ακτινοφυσικών), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαρκείας έως 12 μηνών σε φορείς αρμοδιότητας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, καθώς και 39 ατόμων επικουρικού προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων (συμπεριλαμβανομένης αυτής των ΠΕ Ακτινοφυσικών), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαρκείας έως 12 μηνών σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα της 1ης ΥΠΕ

2016-04-01T14:29:34+00:00 April 1st, 2016|Εργασία|0 Comments

Leave A Comment