Προκήρυξη 11Κ-2018

//Προκήρυξη 11Κ-2018

Προκήρυξη 11Κ-2018

Το ΣΕΑΕ με ιδιαίτερη ικανοποίηση που οι αγώνες του για τη νομιμότητα επιτέλους αποδίδουν καρπούς σας ενημερώνει ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 11Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση – με σειρά προτεραιότητας – χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Σε αυτήν περιλαμβάνονται 14 θέσεις Ακτινοφυσικών, και μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εδώ.

2018-12-21T09:37:44+00:00 December 21st, 2018|Εργασία|0 Comments

Leave A Comment