Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου ΠΡΙΣΜΑ

//Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου ΠΡΙΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου ΠΡΙΣΜΑ

“Ολιστική εκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης του πληθυσμού και ανάπτυξη εθνικού πληροφοριακού συστήματος για τις ακτινοβολίες” – ΠΡΙΣΜΑ

To ΠΡΙΣΜΑ είναι έργο, στο πλαίσιο της δράσης της ΓΓΕΤ “ΚΡΗΠΙΣ” του ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, υλοποιείται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και στοχεύει στην ανάπτυξη υποδομής:

  1. υπολογισμού της συλλογικής δόσης ακτινοβολίας που λαμβάνει ο πληθυσμός και συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματιών,
  2. πρόσβασης των πολιτών σε πληροφορίες που αφορούν τη χρήση ακτινοβολιών στην Ελλάδα.

 

Το έργο βαίνει προς την ολοκλήρωσή του και η ΕΕΑΕ είναι σε θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματά του, όπως τη δόση ακτινοβολίας που λαμβάνει ο ελληνικός πληθυσμός από όλες τις πηγές (ιατρικές εφαρμογές, φυσικό περιβάλλον κλπ), την έκθεση σε τεχνητή υπεριώδη ακτινοβολία και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις ομάδες επαγγελματιών.

Δυνητικοί αποδέκτες των αποτελεσμάτων του έργου είναι:

  • όλοι οι ενδιαφερόμενοι για διάφορες πτυχές του συστήματος ακτινοπροστασίας στη χώρα,
  • οι επαγγελματικά εκτιθέμενοι εργαζόμενοι σε ακτινοβολίες,
  • οι αρχές κεντρικής και τοπικής αυτοδιοίκησης που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης εργαστηρίων ακτινοβολιών (Υπουργεία, Περιφέρειες),
  • η ερευνητική – πανεπιστημιακή κοινότητα,
  • επαγγελματίες στο χώρο της υγείας (π.χ. ακτινοφυσικοί, τεχνολόγοι, ιατροί ακτινολόγοι, ακτινοθεραπευτές, το προσωπικό που εργάζεται σε κέντρα).

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2015, στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (δείτε το σχετικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, εδώ).

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο έργο διαδικασίες διάχυσης, η ΕΕΑΕ έχει προγραμματίσει τη διοργάνωση πέντε εκδηλώσεων στην Αθήνα (15/10), στη Θεσσαλονίκη (02/12), στο Ηράκλειο (16/11), στα Ιωάννινα (24/11) και στην Καβάλα (08/12).

2015-10-13T13:57:06+00:00 October 13th, 2015|Events|0 Comments

Leave A Comment