Οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2015

//Οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2015

Οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2015

Σήμερα, εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2015 (ΦΕΚ 5/15-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν είκοσι πέντε (125) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και 5 θέσεις ΠΕ Ακτινοφυσικών. Μπορείτε να βρείτε όλους τους επιτυχόντες εδώ.

Ενημερωτικά, οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

2016-04-11T14:14:09+00:00 April 11th, 2016|Εργασία|0 Comments

Leave A Comment