Νέο Πρωτόκολλο Ελέγχου Ποιότητας για Διατάξεις CBCT

//Νέο Πρωτόκολλο Ελέγχου Ποιότητας για Διατάξεις CBCT

Νέο Πρωτόκολλο Ελέγχου Ποιότητας για Διατάξεις CBCT

Σας ενημερώνουμε ότι η EFOMP κυκλοφόρησε την 2η έκδοση του πρωτοκόλλου Ελέγχου Ποιότητας για διατάξεις CBCT.

Η EFOMP ενημερώνει τα πρωτόκολλα κάθε λίγα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή τους σε διαφορετικές ρυθμίσεις και τα επικαιροποιεί κατάλληλα.

Αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο οδηγό και ίσως την καλύτερη πηγή αναφοράς για τον ποιοτικό έλεγχο των συστημάτων αυτών. Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο, εδώ.

2019-05-30T10:58:01+00:00 May 30th, 2019|Uncategorized|0 Comments

Leave A Comment