ΝΕΑ

/ΝΕΑ/

Ανακοίνωση // 02.2021

2021-02-22T15:13:57+00:00 February 22nd, 2021|ΣΕΑΕ|

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Επαγγελματιών Ακτινοφυσικών Ελλάδος «Σ.Ε.Α.Ε.» κατά την συνεδρίαση της 07ης Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 28η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 (ώρα Ελλάδος) σε Ομάδα Skype που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στα ενδιαφερόμενα μέλη σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα περί «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ» του Καταστατικού [...]

Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

2019-11-11T14:31:00+00:00 November 11th, 2019|Εργασία, ΕΣΥ|

Το ΣΕΑΕ σάς ενημερώνει ότι η Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου Υγείας όρισε ως ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων για τις κατηγορίες: Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής, την Δευτέρα 9-12-2019 και ώρα 10.00 π.μ. Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών, την Τρίτη 10-12-2019 και ώρα 10.00 π.μ. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Ιατρική Σχολή Αθηνών – [...]

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Νέα Πρωτόκολλα Ελέγχου Ποιότητας

2019-11-05T11:00:54+00:00 November 5th, 2019|Νομοθεσία|

Το ΣΕΑΕ σάς ενημερώνει ότι η ΕΕΑΕ, κατ’ εφαρμογή των όσων προβλέπονται στο Π.Δ. 101/2018 (ΦΕΚ A/194/20.11.2018), ανακοίνωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή συγκεκριμένων πτυχών του κανονιστικού πλαισίου ακτινοπροστασίας, όπου - μεταξύ άλλων - περιλαμβάνονται έλεγχοι ποιότητας αλλά και προγράμματα εκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία. Αναζητήστε όλες τις σχετικές οδηγίες εδώ.

Νέο Πρωτόκολλο Ελέγχου Ποιότητας για Διατάξεις CBCT

2019-05-30T10:58:01+00:00 May 30th, 2019|Uncategorized|

Σας ενημερώνουμε ότι η EFOMP κυκλοφόρησε την 2η έκδοση του πρωτοκόλλου Ελέγχου Ποιότητας για διατάξεις CBCT. Η EFOMP ενημερώνει τα πρωτόκολλα κάθε λίγα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή τους σε διαφορετικές ρυθμίσεις και τα επικαιροποιεί κατάλληλα. Αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο οδηγό και ίσως την καλύτερη πηγή αναφοράς για τον ποιοτικό [...]

Νέες θέσεις Ακτινοφυσικών στο 401 ΓΣΝΑ

2019-05-26T16:55:28+00:00 May 26th, 2019|Εργασία|

Το ΣΕΑΕ σάς ενημερώνει για τρεις (3) νέες θέσεις Ακτινοφυσικών στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) με την 5Κ/2019 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την προκήρυξη, εδώ.

Νέοι Κανόνες Ακτινοπροστασίας

2019-04-06T11:00:54+00:00 April 6th, 2019|Νομοθεσία|

Σε συνέχεια των νέων κανονισμών ακτινοπροστασίας όπως αυτοί αναφέρονται στο ΠΔ101/2018, δημοσιεύτηκαν οι "Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων". Κατεβάστε και ενημερωθείτε για τις νέες μας αρμοδιότητες από το ΦΕΚ Β/1103 / 03.04.2019.

Προκήρυξη 2Κ/2019: 14 νέες θέσεις Ακτινοφυσικών!

2019-03-29T11:12:19+00:00 March 29th, 2019|Εργασία|

Δημοσιεύθηκε η πολυαναμενόμενη  προκήρυξη για θέσεις σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας και περιλαμβάνονται και 14 θέσεις Ακτινοφυσικών! Προσοχή, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχή για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 9 Απριλίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 24 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την [...]

Πρακτική Άσκηση και Μισθολογική Εξέλιξη Ακτινοφυσικών

2019-03-13T09:57:04+00:00 March 13th, 2019|Εργασία|

Το ΣΕΑΕ σάς ενημερώνει ότι  σύμφωνα με το άρθρο 136 του ΦΕΚ Τεύχος Α 43/09.03.2019, πλέον θα συνυπολογίζεται ο χρόνος της πρακτικής άσκησης των Ακτινοφυσικών για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη. Αναλυτικά, αναφέρεται: « Ο χρόνος της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης σε νοσοκομεία της Ελλάδας ή άλλης χώρας, η οποία προβλέφθηκε στην υποπερίπτωση αγ΄ της [...]

Προκήρυξη 11Κ-2018

2018-12-21T09:37:44+00:00 December 21st, 2018|Εργασία|

Το ΣΕΑΕ με ιδιαίτερη ικανοποίηση που οι αγώνες του για τη νομιμότητα επιτέλους αποδίδουν καρπούς σας ενημερώνει ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 11Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση - με σειρά προτεραιότητας - χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [...]