Κατευθυντήριες Οδηγίες και Νέα Πρωτόκολλα Ελέγχου Ποιότητας

//Κατευθυντήριες Οδηγίες και Νέα Πρωτόκολλα Ελέγχου Ποιότητας

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Νέα Πρωτόκολλα Ελέγχου Ποιότητας

Το ΣΕΑΕ σάς ενημερώνει ότι η ΕΕΑΕ, κατ’ εφαρμογή των όσων προβλέπονται στο Π.Δ. 101/2018 (ΦΕΚ A/194/20.11.2018), ανακοίνωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή συγκεκριμένων πτυχών του κανονιστικού πλαισίου ακτινοπροστασίας, όπου – μεταξύ άλλων – περιλαμβάνονται έλεγχοι ποιότητας αλλά και προγράμματα εκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία.

Αναζητήστε όλες τις σχετικές οδηγίες εδώ.

2019-11-05T11:00:54+00:00 November 5th, 2019|Νομοθεσία|0 Comments

Leave A Comment