Έκδοση νέων κανόνων Ακτινοπροστασίας

//Έκδοση νέων κανόνων Ακτινοπροστασίας

Έκδοση νέων κανόνων Ακτινοπροστασίας

Σας ενημερώνουμε ότι με το ΠΔ 101/2018 (ΦΕΚ 194/Α/20.11.2018), θεσπίζονται οι νέοι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας, και  επιφέρουν αλλαγές στις διατάξεις που διέπουν τον ρυθμιστικό έλεγχο των πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Αναμένεται και έκδοση της συμπληρωματικής νομοθεσίας, όπως η ΚΥΑ «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών – αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων» ώστε να υπάρξει η πλήρη εικόνα του νέου πλαισίου  για τις ακτινοβολίες.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ, εδώ.

2018-12-15T11:47:49+00:00 December 15th, 2018|Νομοθεσία|0 Comments

Leave A Comment