Νομοθεσία

/Νομοθεσία

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Νέα Πρωτόκολλα Ελέγχου Ποιότητας

2019-11-05T11:00:54+00:00 November 5th, 2019|Νομοθεσία|

Το ΣΕΑΕ σάς ενημερώνει ότι η ΕΕΑΕ, κατ’ εφαρμογή των όσων προβλέπονται στο Π.Δ. 101/2018 (ΦΕΚ A/194/20.11.2018), ανακοίνωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή συγκεκριμένων πτυχών του κανονιστικού πλαισίου ακτινοπροστασίας, όπου - μεταξύ άλλων - περιλαμβάνονται έλεγχοι ποιότητας αλλά και προγράμματα εκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία. Αναζητήστε όλες τις σχετικές οδηγίες εδώ.

Νέοι Κανόνες Ακτινοπροστασίας

2019-04-06T11:00:54+00:00 April 6th, 2019|Νομοθεσία|

Σε συνέχεια των νέων κανονισμών ακτινοπροστασίας όπως αυτοί αναφέρονται στο ΠΔ101/2018, δημοσιεύτηκαν οι "Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων". Κατεβάστε και ενημερωθείτε για τις νέες μας αρμοδιότητες από το ΦΕΚ Β/1103 / 03.04.2019.

Έκδοση νέων κανόνων Ακτινοπροστασίας

2018-12-15T11:47:49+00:00 December 15th, 2018|Νομοθεσία|

Σας ενημερώνουμε ότι με το ΠΔ 101/2018 (ΦΕΚ 194/Α/20.11.2018), θεσπίζονται οι νέοι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας, και  επιφέρουν αλλαγές στις διατάξεις που διέπουν τον ρυθμιστικό έλεγχο των πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Αναμένεται και έκδοση της συμπληρωματικής νομοθεσίας, όπως η ΚΥΑ «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων» ώστε να υπάρξει η πλήρη εικόνα του [...]

Ανακοίνωση ΣΕΑΕ σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

2017-09-08T14:18:39+00:00 September 8th, 2017|Νομοθεσία, ΣΕΑΕ|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». Σχετικά: [1] Ψηφισθέν νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση της Π.Φ.Υ., επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις, 3.8.2017. [2] Τροπολογία υπ’ αριθμ. 1202/84 31.7.2017, «Παράταση της θητείας των υπηρετούντων επικουρικών ιατρών σε Φ.Π.Υ.Υ., καθώς και του επικουρικού προσωπικού που υπηρετεί [...]

Εγκατάσταση POS

2017-07-14T19:53:25+00:00 July 14th, 2017|Εργασία, Νομοθεσία|

Το ΣΕΑΕ σάς ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 45231/2017 «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα - σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄240)», η οποία δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ Β' 1445/27-04-2017 - και ο κλάδος μας υπόκειται στην υποχρέωση  εγκατάστασης POS. Όπως γνωρίζετε, ο ΚΑΔ των ακτινοφυσικών είναι  86901501 «Υπηρεσίες ακτινοφυσικού» και βρίσκεται [...]

Εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής

2015-11-20T10:36:16+00:00 November 20th, 2015|Εργασία, Νομοθεσία|

To ΣΕΑΕ σάς ενημερώνει ότι ορίστηκε η ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος  Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής, τη Δευτέρα, 14-12-2015 και ώρα 10.00 π.μ. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (κτίριο Ανατομίας), Μικράς Ασίας 75, Γουδή. Φυσικά, θα πραγματοποιηθούν και οι εξετάσεις για την [...]

Νομοθετικές Εξελίξεις

2015-02-06T13:55:04+00:00 February 6th, 2015|Νομοθεσία|

Το Σωματείο Επαγγελματιών Ακτινοφυσικών Ελλάδος (Σ.Ε.Α.Ε.) πιστό στον καταστατικό του σκοπό για την αναβάθμιση του κλινικού ρόλου των επιστημόνων Ακτινοφυσικών Ιατρικής ενημερώνει τα μέλη του για τις νομοθετικές εξελίξεις που αφορούν στον επαγγελματικό μας κλάδο. Με το Νόμο 4310/2014 (ΦΕΚ Α258, 8/12/2014) για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία προσδιορίζεται στο εξής η ταυτότητα, ο [...]

ΦΕΚ για Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς

2016-11-14T15:58:02+00:00 November 29th, 2014|Νομοθεσία|

Το ΣΕΑΕ σάς ενημερώνει ότι εκδόθηκαν πλέον σε ΦΕΚ τα ΔΕΑ (Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς) για ακτινογραφικές εξετάσεις, εξετάσεις αξονικής τομογραφίας, διαδικασίες επεμβατικής καρδιολογίας και οδοντιατρικές ακτινογραφικές εξετάσεις. Το ΦΕΚ αυτό, καθώς και την πλήρη νομοθεσία περί των ακτινοβολιών μπορείτε να την αναζητάτε στην σελίδα του σωματείου μας, στην ενότητα «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ».