Εργασία

/Εργασία

Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

2019-11-11T14:31:00+00:00 November 11th, 2019|Εργασία, ΕΣΥ|

Το ΣΕΑΕ σάς ενημερώνει ότι η Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου Υγείας όρισε ως ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων για τις κατηγορίες: Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής, την Δευτέρα 9-12-2019 και ώρα 10.00 π.μ. Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών, την Τρίτη 10-12-2019 και ώρα 10.00 π.μ. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Ιατρική Σχολή Αθηνών – [...]

Νέες θέσεις Ακτινοφυσικών στο 401 ΓΣΝΑ

2019-05-26T16:55:28+00:00 May 26th, 2019|Εργασία|

Το ΣΕΑΕ σάς ενημερώνει για τρεις (3) νέες θέσεις Ακτινοφυσικών στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) με την 5Κ/2019 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την προκήρυξη, εδώ.

Προκήρυξη 2Κ/2019: 14 νέες θέσεις Ακτινοφυσικών!

2019-03-29T11:12:19+00:00 March 29th, 2019|Εργασία|

Δημοσιεύθηκε η πολυαναμενόμενη  προκήρυξη για θέσεις σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας και περιλαμβάνονται και 14 θέσεις Ακτινοφυσικών! Προσοχή, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχή για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 9 Απριλίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 24 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την [...]

Πρακτική Άσκηση και Μισθολογική Εξέλιξη Ακτινοφυσικών

2019-03-13T09:57:04+00:00 March 13th, 2019|Εργασία|

Το ΣΕΑΕ σάς ενημερώνει ότι  σύμφωνα με το άρθρο 136 του ΦΕΚ Τεύχος Α 43/09.03.2019, πλέον θα συνυπολογίζεται ο χρόνος της πρακτικής άσκησης των Ακτινοφυσικών για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη. Αναλυτικά, αναφέρεται: « Ο χρόνος της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης σε νοσοκομεία της Ελλάδας ή άλλης χώρας, η οποία προβλέφθηκε στην υποπερίπτωση αγ΄ της [...]

Προκήρυξη 11Κ-2018

2018-12-21T09:37:44+00:00 December 21st, 2018|Εργασία|

Το ΣΕΑΕ με ιδιαίτερη ικανοποίηση που οι αγώνες του για τη νομιμότητα επιτέλους αποδίδουν καρπούς σας ενημερώνει ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 11Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση - με σειρά προτεραιότητας - χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [...]

Οριστικά αποτελέσματα 7Κ/2016 ΠΕ Ακτινοφυσικών

2017-12-20T20:53:46+00:00 December 20th, 2017|Εργασία|

Μετά από αρκετή αναμονή εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα ΠΕ της προκήρυξης 7Κ/2016. Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες αν και η εμπειρία δείχνει ότι οι αλλαγές θα είναι αρκετές έως την οριστική κάλυψη των θέσεων. Εδώ, μπορείτε να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί ο πίνακας των διοριστέων.   ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ [...]

13 Νέες Θέσεις Ακτινοφυσικών μέσω ΟΑΕΔ

2017-08-02T00:27:35+00:00 August 2nd, 2017|Εργασία|

Το ΣΕΑΕ σάς ενημερώνει ότι προκηρύχθηκαν 13 νέες θέσεις Ακτινοφυσικών μέσω Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Δείτε, εδώ, τις θέσεις και διαβάστε τη σχετική προκήρυξη, εδώ.

Εξαίρεση από την εγκατάσταση POS

2017-07-30T18:31:52+00:00 July 30th, 2017|Εργασία|

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή προχώρησε -  κατά την καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης των POS - σε διευκρινιστική εγκύκλιο, στην οποία φαίνεται, τελικά, ότι απαλλάσσει τους ιδιώτες ακτινοφυσικούς, με την προϋπόθεση ότι συναλλάσσονται αποκλειστικά με επιχειρήσεις. Αναλυτικά αναφέρεται: «Συνεπώς, η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις [...]

Εγκατάσταση POS

2017-07-14T19:53:25+00:00 July 14th, 2017|Εργασία, Νομοθεσία|

Το ΣΕΑΕ σάς ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 45231/2017 «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα - σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄240)», η οποία δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ Β' 1445/27-04-2017 - και ο κλάδος μας υπόκειται στην υποχρέωση  εγκατάστασης POS. Όπως γνωρίζετε, ο ΚΑΔ των ακτινοφυσικών είναι  86901501 «Υπηρεσίες ακτινοφυσικού» και βρίσκεται [...]

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων ΑΣΕΠ 7Κ/2016

2017-06-08T17:11:46+00:00 June 8th, 2017|Εργασία|

Σήμερα, εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2016 (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 124 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Μπορείτε να δείτε τον προσωρινό πίνακα των διοριστέων, εδώ, και τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των ΠΕ Φυσικών-Ακτινοφυσικών, εδώ. H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά [...]