Αποποίηση Ευθύνης

/Αποποίηση Ευθύνης
Αποποίηση Ευθύνης 2014-07-06T13:43:25+00:00

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν συνταχθεί από το Σωματείο Επαγγελματιών Ακτινοφυσικών Ελλάδος (ΣΕΑΕ), στο οποίο ανήκει ο ιστοτόπος www.seae.gr, και απευθύνεται σε όποιο πρόσωπο θέλει να επισκεφτεί τις σελίδες του ή να κάνει χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του ιστοχώρου ή κάνει χρήση των πληροφοριών του, θα αναφέρεται για λόγους συντομίας ως χρήστης.

Όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν στην σελίδα ή πρόκειται να προστεθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.

Η επίσκεψη και η χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Το ΣΕΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση του χρήστη. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις  στους όρους και στις προϋποθέσεις χρήσης έχουν άμεση ισχύ, μόλις αναρτηθούν στην ιστοσελίδα. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να ενημερώνεται για τις τυχόν αλλαγές πριν χρησιμοποιήσει την σελίδα.

Παρεχόμενες πληροφορίες

Η ιστοσελίδα παρέχει στο χρήστη πληροφορίες σχετικές με την επιστήμη της Ακτινοφυσικής βασιζόμενη στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική αλλά, επίσης, παρέχει και πληροφόρηση για την ορθή άσκησή της, βασιζόμενη στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αποτελεί, επίσης, χώρο ενημέρωσης και ανταλλαγής ιδεών, πρωτίστως για τους επιστήμονες της Ακτινοφυσικής και δευτερευόντως για όποιον χρήστη ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για το επάγγελμα των Φυσικών Ιατρικής – Ακτινοφυσικών και τις δραστηριότητες του ΣΕΑΕ. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και το υλικό της προσφέρεται εν μέρει προς κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα γενικού ενδιαφέροντος και εν μέρει μόνο στα εγγεγραμμένα ενεργά μέλη του που έχουν τακτοποιήσει την οικονομική τους συνδρομή, όπως ορίζεται από το καταστατικό του σωματείου.  Το ΣΕΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση σε οποιονδήποτε χρήστη δεν πλήρει τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που ανήκει στο ΣΕΑΕ και δεν αποτελεί αναπαραγωγή άλλων επιστημονικών και λοιπών φορέων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτους μετά από έγκριση του ΔΣ του ΣΕΑΕ. Η ιστοσελίδα αναρτά κείμενα, τα οποία έχουν την έγκριση του ΔΣ του του ΣΕΑΕ.

Είναι κατανοητό ότι η επιστήμη της Ακτινοφυσικής είναι διαρκώς εξελισσόμενη και η νομοθεσία σε διαρκή ανανέωση. Ως εκ τούτου, το Σωματείο Επαγγελματιών Ακτινοφυσικών Ελλάδος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρεί τις πληροφορίες του επικαιροποιημένες, χωρίς αυτό να είναι πάντα εφικτό για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του. Παρατηρήσεις σχετικές με το περιεχόμενο μπορείτε να στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@seae.gr.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο δικτυακός τόπος του ΣΕΑΕ δε συλλέγει προσωπικές πληροφορίες εν αγνοία των χρηστών του. Για την εγγραφή ως μέλη του ΣΕΑΕ με πλήρη πρόσβαση στον δικτυακό του τόπο ζητούνται συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επικοινωνία του ΣΕΑΕ με το μέλος του καθώς και για στατιστική ανάλυση που αφορά την πραγματικότητα των ακτινοφυσικών στην Ελλάδα. Τα δεδομένα αυτά δεν παραχωρούνται για επεξεργασία και εκμετάλλευση προς τρίτους αλλά αντιθέτως προφυλλάσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε να αποφεύγεται η γνωστοποίησή τους προς τρίτους. Το Σωματείο Επαγγελματιών Ακτινοφυσικών Ελλάδος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σε περίπτωση που τρίτος ανακτήσει με οποιοδήποτε τρόπο κακόβουλα σχετικό υλικό, χρησιμοποιώντας παράνομα ή νόμιμα τεχνικά μέσα.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Το Σωματείο Επαγγελματιών Ακτινοφυσικών Ελλάδος δεν ελέγχει το περιέχομενο, την πολιτική του ιδιωτικού απορρήτου, την ποιότητα και την αρτιότητα των άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίες αναφέρεται. Ως εκ τούτου, το ΣΕΑΕ δεν ευθύνεται για τυχόν συλλογή προσωπικών δεδομένων από τους συνδέσμους (links) που αναφέρει και ο κάθε χρήστης αποδέχεται εκ των προτέρων την αποποίηση της ευθύνης του ΣΕΑΕ, για πιθανή πρόκληση που μπορεί να υποστεί χρησιμοποιώντας αυτούς τους συνδέσμους.

Διαφημιστικό Υλικό

Το Σωματείο Επαγγελματιών Ακτινοφυσικών Ελλάδος δεν έχει σκοπό να διαφημίζει συγκεκριμένα πρόσωπα, εταιρείες ή εξοπλισμό, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει ισότιμα στα πλαίσια και μόνο της πληροφόρησης (δηλαδή με απλή αναφορά στοιχείων – χωρίς χαρακτηρισμούς) τις ανωτέρω κατηγορίες όπου κρίνει απαραίτητο. Το ΣΕΑΕ δεν ευθύνεται για διαφημιστικά που πιθανώς να αναρτώνται στη σελίδα του απευθείας και χωρίς τη δική του επιμέλεια μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών και των διακομιστών εταιρειών πληροφορικής όπως π.χ. η Google.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού χώρου του ΣΕΑΕ καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις λοιπές διεθνείς συνθήκες.

Με την χρήση της ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ότι ο χρήστης αποδέχεται όλα τα παραπάνω (όρους, περιορισμούς και αποποιήσεις ευθυνών).