Ανακοίνωση // 02.2021

//Ανακοίνωση // 02.2021

Ανακοίνωση // 02.2021

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Επαγγελματιών Ακτινοφυσικών Ελλάδος «Σ.Ε.Α.Ε.» κατά την συνεδρίαση της 07ης Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 28η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 (ώρα Ελλάδος) σε Ομάδα Skype που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στα ενδιαφερόμενα μέλη σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα περί «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ» του Καταστατικού του Σωματείου Επαγγελματιών Ακτινοφυσικών Ελλάδος «Σ.Ε.Α.Ε.» και εξαιτίας των επικείμενων περιορισμών μετακίνησης και συνάθροισης λόγω της πανδημίας. Σε περίπτωση μη απαρτίας την παραπάνω ημέρα και ώρα, η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, θα επαναληφθεί την  7η Μαρτίου 2021, ημέρα Κυριακή και στην ίδια Ομάδα Skype, στις 11:00 με θέματα: «Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου, τροποποίηση καταστατικού, αλλαγή έδρας και προκήρυξη εκλογών», οπότε η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρεθούν.

Παρακαλούνται τα νέα μέλη που επιθυμούν να εγγραφούν και συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση να στείλουν ηλεκτρονική αίτηση στο Σ.Ε.Α.Ε. (info@seae.gr), όπου θα αναφέρεται πολύ σύντομο βιογραφικό σημείωμα, μέχρι την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 επισυνάπτοντας την άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων Ακτινοφυσικού Ιατρικής ή/και Φυσικού Νοσοκομείων εκτός περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών, κατά απαίτηση του Καταστατικού του «Σ.Ε.Α.Ε.».

Μετά τιμής,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ
Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΛ-ΜΑΝΤΑΝΙ ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ

2021-02-22T15:13:57+00:00 February 22nd, 2021|ΣΕΑΕ|0 Comments

Leave A Comment