Υγειονομικές Περιφέρειες

/Υγειονομικές Περιφέρειες
Υγειονομικές Περιφέρειες 2014-06-30T23:47:56+00:00
  • Υ.Υ.Κ.Α. (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): http://www.yyka.gov.gr/
  • Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας): http://www.psy.gr
  • 1η Υ.ΠΕ. Αττικής, ΖΑΧΑΡΩΦ 3, Αθήνα, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11521, Τηλ. κέντρο: 213-20.10.400, Φαξ: 210.64.52.432, http://www.1ypatt.gr/index.php
  • 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, Πειραιάς, Τ.Κ. 18543, Τηλ. κέντρο: 2132004200, Φαξ: 210.4212180, http://www.2dype.gr/
  • 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Τηλ. κέντρο: 32313-320500, Φαξ: 32313-320508, http://www.3ype.gr
  • 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 16, 2ος όροφος, Τ.Κ. 546 23, Τηλ. κέντρο: 2313-327800, FAX: 2313-327810, http://www.4ype.gr
  • 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Λάρισα, Μεζούρλο, Τ.Κ. 411 10, Τηλ.: 2413 500.800, Fax: 2410 23.29.29, http://www.dypethessaly.gr
  • 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα, Yπάτης 1 & Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών, Τ.Κ. 26 441, Τηλ.: 2613600500, Fax: 2610 423573, http://www.dypede.gr/
  • 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, Σμύρνης 26, Τ.Κ. 71201, Τ.Θ. 1285, Τηλ. Κέντρο: 2813-404400, Fax: 2810-331570, http://www.hc-crete.gr